close
close

Bloq

04-02-2020

Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bitkilərinin becərilməsində əsas məhdudlaşdırıcı amil suvarma hesab olunur. Odur ki, suvarmanın düzgün təşkili, suvarma texnikasının..