close
close
30-03-2020

Su həyat üçün qiymətli resurslardandır

Dünya üzrə sərf edilən suyun 70%-i kənd təsərrüfatında istifadə olunur. Suvarma norma və qaydalarına riayət edilmədikdə, suyun müəyyən bir hissəsi israf olunur.

Müasir suvarma sistemlərindən istifadə zamanı bu itkinin qarşısı alınmaqla suvarma suyuna 30-40 % qənaət edilir. Qənaət edilmiş su əlavə əkin sahələrini dövriyyəyə cəlb etmək və daha çox məhsul istehsal etməyə imkan verir.

Su həyatdır, gəlin onu qoruyaq.