close
close
30-03-2020

Keyfiyyətli toxum bol məhsul üçün əsas şərtlərdəndir

Əkin öncəsi təsərrüfatın torpaq və iqlim şəraitinə uyğun toxum seçimi və keyfiyyət göstəricilərinin yüksək olması məhsuldarlığın əsasını təşkil edir. Əkindən əvvəl toxumdan nümunə götürülərək laboratoriya şəraitində yoxlanması tələb olunur. Belə ki, toxumun təmizliyi, cücərmə faizi və enerjisinin müəyyən olunması, səpin üçün yararlılığının təyin edilməsi üçün olduqca vacibdir. Bunlarla yanaşı həm də toxumların fitoekspertizasının aparılması, xəstəlik törədicilərinin və zərərvericilərin müəyyənləşdirilməsi vaxtında qabaqlayıcı tədbirlər almağa, torpaqlarınızı xəstəlik və zərərvericilərdən mühafizə etməyə imkan yaradır.