“G11rand-Agro” LLC operates within “Agro Food Investments” LLC group of companies.
close
close
Xəbərlər

Təsərrüfatlarımızdakı soya sahələrində məhsul yığımı həyata keçirilib

İstilik və rütubət sevən bitki olan soya hal-hazırda dünyanın 50-dən çox ölkəsində becərilir. Çünki strateji məhsul kimi, dünya birjalarında buğda, pambıqla yanaşı mühüm yer tutur.

Əsasən su ilə yaxşı təmin olunmuş şabalıdı, açıq-şabalıdı boz-qonur torpaqlar soya üçün yararlıdır. Növbəli əkində soyanı dənli taxıl, qarğıdalı və pambıq bitkisindən sonra becərmək olar. Soyanı, soyadan, günəbaxandan, birillik dənli-paxlalılardan və çoxillik paxlalı yem otlarından sonra əkmək olmaz.

listFoto qalereya